VietCham National Community Leadership Institute (NACLI)

Congratulations to Mr. Phan Phi Long, Vice President of Vietnam Chamber of Commerce – Singapore, President of Vietnamese Association in Singapore, on his graduation from National Community Leadership Institute (NACLI). NACLI has been developing community leaders since its establishment in 1964. It prides itself as THE Institute of Learning Excellence for Community Leadership Development.

Ông Phan Phi Long, Phó chủ tịch VietCham Singapore, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Singapore đã tốt nghiệp Học viện lãnh đạo quần chúng NACLI. Chúc anh tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng cầu nối hai nước Vietnam và Singapore ngày một thịnh vượng và vững bền.

VietCham Singapore

VietCham Singapore VietCham Singapore

Add a Comment