VietCham hợp tác với tập đoàn bệnh viện Parkway

Vietcham kết hợp với tập đoàn bệnh viện Parkway tổ chức chương trình đào tạo về Lịch sử, Văn hóa và Ngôn ngữ Việt nam cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên của tất cả các bệnh viện trong hệ thống.

Từ lâu Việt Nam đã là thị trường quan trọng của tập đoàn Parkway nói riêng, và Singapore nói chung. Qua chương trình đào tạo Văn Hóa, Lịch Sử và Ngôn Ngữ Việt Nam tổ chức đặc biệt bởi Vietcham, các bệnh viện đã hiểu rõ hơn và giúp nâng cao chất lượng phục vụ cho bà con Việt Nam đến Singapore.

VietCham Singapore VietCham Singapore VietCham Singapore VietCham Singapore

Add a Comment