Đại sứ Jaya Ratman mong muốn thời gian tới các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Hải Phòng sẽ có bước phát triển hơn nữa trên cơ sở nền tảng từ Khu công nghiệp VSIP