Ra mắt Mạng lưới kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – SME Vietnam

SME Việt Nam là Mạng lưới kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được ra đời dựa trên sự chỉ đạo của Trung tâm phát triển doanh nhân Việt Nam – Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm tạo sự liên kết giúp các doanh nghiệp có cơ hội xúc tiến giao thương, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về vốn của các Ngân hàng, tổ chức tài chính là đối tác của Mạng lưới.

[supsystic-gallery id=29 position=center]

VietCham Singapore

Link: www.smevietnam.vn

Add a Comment