M&A AND JVS FROM INTERNATIONAL INVESTORS’ PERSPECTIVE

Sáng ngày 28/7, Ngân hàng UOB Việt Nam cùng Công ty tư vấn Luật và thuế VDB Loi tổ chức Hội thảo chuyên đề “M&A và JV dưới góc nhìn của nhà đầu tư quốc tế nhằm mục đích tài trợ và mở rộng dự án tại Việt Nam”.

M&A AND JVS FROM INTERNATIONAL INVESTORS’ PERSPECTIVE
Phần diễn thuyết của Ông Maxim Kobzev
M&A AND JVS FROM INTERNATIONAL INVESTORS’ PERSPECTIVE
Hội thảo chuyên đề “M&A và JV dưới góc nhìn của nhà đầu tư quốc tế nhằm mục đích tài trợ và mở rộng dự án tại Việt Nam”

Buổi hội thảo nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp SME nắm rõ quy trình trong nước cũng như thông lệ quốc tế được áp dụng trong việc mua bán – sáp nhập, liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài như là một công cụ tài chính chiến lược cho việc phát triển dự án. Diễn đàn này cũng là cơ hội cho cộng đồng SME tiếp cận với những chuyên gia đầu ngành, các nhà đầu tư và khám phá cơ hội kinh doanh với các doanh nghiệp khác.

Buổi hội thảo có sự góp mặt của các diễn giả: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thanh (Giám đốc kênh quản lý tài sản và dịch vụ tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng UOB Việt Nam), Ông Maxim Kobzev (Luật sư thành viên của VDB Loi Việt Nam), Ông Phạm Ngọc Thuận (Giám đốc của VDB Loi Việt Nam). Với những kiến thức và kinh nghiệm của các diễn giả, buổi hội thảo đã bàn luận về những nội dung như sau:

M&A AND JVS FROM INTERNATIONAL INVESTORS’ PERSPECTIVE
Speaker của Hội thảo
  1. Làm thế nào để chuẩn bị trước khi thực hiện thỏa thuận với nhà đầu tư quốc tế?
  2. Cách thu hút nhà đầu tư thành lập liên doanh – các lựa chọn sẵn có 
  3. Đàm phán Hợp đồng mua bán cổ phần: Thực tiễn quốc tế và những kỳ vọng  
  4. Tuân thủ pháp luật – Những yêu cầu theo luật pháp Việt Nam  
  5. Cách tổ chức đội ngũ và quy trình làm việc khi chuẩn bị cho giao dịch M&A và JV  
  6. Quy định về thuế cho các giao dịch M&A và JV tại Việt Nam  
  7. Tài khoản ngân hàng và quyết toán tiền mặt trong giao dịch 

VietCham Singapore

Add a Comment