Hợp tác VietCham – Regulus – WebMoney Singapore

Khung hợp tác VietCham – Regulus – WebMoney Singapore

  1. Công ty Webmoney Singapore triển khai chương trình chiết khấu tập trung tại Việt Nam, dưới sự giám sát của Công ty Global Talk.
  2. Công ty Webmoney Singapore triển khai chương trình tích điểm tập trung tại Việt Nam, dưới sự giám sát công ty Global Talk.
  3. Công ty Webmoney Singapore đồng triển khai chương trình Khách hàng thân thiết – Thẻ thành viên đồng thuơng hiệu VietCham – BGM thông qua Regulus Investment and Capital Holdings.
  4. Công ty Webmoney Singapore phối hợp cùng VietCham nhằm xúc tiến thương mại, xây dựng đầu mối giao thương, cung cấp các chứng chỉ Nông nghiệp đạt chuẩn quốc tế để xuất khẩu ra thị trường thế giới thông qua chương trình Vietnamese Organic Farming.

Add a Comment