CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”

Sáng ngày 21/7, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân và Quản trị sản xuất, Công ty tổ chức sự kiện (Vietfair) tổ chức chương trình Kết nối giao thương – Chủ đề “Kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm chế biến”. (Nội dung thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 – 2030, năm 2023).

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”
Đại diện BTC trao tặng quà cho khách mời

Sự kiện đã thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm và chế biến thực phẩm xanh, sản xuất công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Điển hình là Công ty Fujiwa Việt Nam, Công ty cổ phần dược thảo Kim Cương Vàng Plus, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Phúc Lộc Thọ,… Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố cũng đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu về sản phẩm và kết nối giao thương. 

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”
Đại diện Fujiwa Việt Nam phát biểu về lợi ích của nước và các dòng sản phẩm
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”
Sản phẩm của Công ty cổ phần dược thảo Kim Cương Vàng Plus
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”
Sản phẩm của Hana Đà Lạt trưng bày tại sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”
VietCham giao lưu kết nối với Trưởng phòng kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Kim Cương Vàng Plus
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”
VietCham giao lưu kết nối với đại diện Fujiwa Việt Nam
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”
VietCham giao lưu kết nối với UsWatek

Đại diện VietCham đã tham dự sự kiện với mong muốn kết nối với các doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, với kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư tại Singapore, VietCham đã chia sẻ kiến thức về quy trình thành lập công ty tại Singapore cũng như những xu hướng phát triển trong tương lai khi mở rộng thị trường sang Singapore đến quý doanh nghiệp có định hướng và nhu cầu thúc tiến thương mại ra nước ngoài. 

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – CHỦ ĐỀ “KẾT NỐI, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, SẢN PHẨM CHẾ BIẾN”
Chụp hình lưu niệm tại sự kiện

VietCham Singapore.

Add a Comment